Sacensību programma Starta vietas Atbalstītāji Dalībnieku saraksts Rezultāti Dubultmaratons „Taisnais 2020”

Sacensību Nolikums

1. Uzdevumi

1.1. Popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

1.2. Palīdzēt iepazīt Latvijas skaistās vietas un draudzīgākos cilvēkus.

1.3. Noteikt Latvijā izturīgākos garo distanču skrējējus un nūjotājus.

2. Organizators

2.1. Sacensības organizē biedrība „Taisnais”.

3. Sacensību laiks, vieta, distances

3.1. “Taisnais 2020" (turpmāk – sacensības) notiks 2020. gada 10. oktobrī.

3.2. Distance ved pa bijušās dzelzceļa līnijas Saurieši – Ērgļi uzbērumu. Krustojumos distance ir marķēta. Distance ir labi redzama.

3.3. Distances var veikt skrienot, nūjojot vai vienkārši pastaigājoties, izbaudot skaistos skatus apkārt.

3.4. Sacensības notiks trīs distancēs:

3.4.1. Dubultmaratons Saurieši – Ērgļi (84,4 km):

starts – Saurieši. Dzelzceļa stacija “Saurieši”, 10. oktobrī pulksten 6:00

finišs (skrējējiem) – Dzelzceļa stacija “Ērgļi”, līdz 10. oktobra pulksten 24:00

finišs (nūjotājiem) – Dzelzceļa stacija “Ērgļi”, līdz 10. oktobra pulksten 24:00

3.4.2. Maratons Suntaži - Ērgļi (42,195 km):

starts – Sauriešos. Dzelzceļa stacija „Suntaži”, 10. oktobrī pulksten 10:00

finišs (skrējējiem) – Dzelzceļa stacija “Ērgļi”, līdz 10. oktobra pulksten 18:00

finišs (nūjotājiem) – Dzelzceļa stacija “Ērgļi”, līdz 10. oktobra pulksten 20:00

3.4.3. Pusmaratons Taurupe - Ērgļi (21,0975 km):

starts – Taurupe. Dzelzceļa stacija „Taurupe”, 10. oktobrī pulksten 12:00

finišs (skrējējiem) – Dzelzceļa stacija “Ērgļi”, līdz 10. oktobra pulksten 18:00

finišs (nūjotājiem) – Dzelzceļa stacija “Ērgļi”, līdz 10. oktobra pulksten 20:00

3.5. Līdzjutējiem atļauts pavadīt sacensību dalībniekus kājām vai ar velosipēdu, netraucējot citus.

3.6. Līdzjutējiem aizliegts palīdzēt sacensību dalībniekiem pārvietoties pa distanci.

3.7. Trases shēma apskatāma mājas lapā www.taisnais.lv

4. Dalībnieki

4.1. Sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri starta dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

4.2. Dalībnieki, jaunāki par 18 gadiem, sacensībās var piedalīties tikai kopā ar saviem vecākiem.

5. Dalības maksa

5.1. Dalības maksa dubultmaratona, maratona un pusmaratona distancei mainās atkarībā no pieteikšanās laika:

  līdz
31.01.2020.     
01.02.2020. –
30.06.2020.
01.07.2020. –
30.09.2020.
01.10.2020. –
12.10.2020
Dubultmaratons Saurieši – Ērgļi (84,4 km)   40.00EUR   45.00EUR   50.00EUR   55.00EUR
Maratons Suntaži – Ērgļi (42,195 km)   25.00EUR   30.00EUR   35.00EUR   40.00EUR
Pusmaratons Taurupe – Ērgļi (21,0975 km)   15.00EUR   20.00EUR   25.00EUR   30.00EUR


5.2. Dalībniekus, kuri automašīnas būs atstājuši Sauriešos, Suntažos vai Taurupē atpakaļ uz starta vietu pēc finiša aizvedīs organizatoru transports.

5.2.1. Maksa par transportu:

Ērgļi – Taurupe 5.00EUR
Ērgļi – Suntaži 10.00EUR
Ērgļi - Saurieši 15.00EUR

5.2.2. Transporta noteikts laika grafiks tiks publicēts 3 (trīs) dienas pirms sacensībām.

5.3. „Taisnais” skriešanas kreklus iespējams pasūtīt līdz 2020. gada 10. septembrim, krekla cena 20.00EUR. Pasūtījumi, kas veikti pēc noteiktā datuma tiek izgatavoti un saņemti pēc pasākuma norises datuma, atsevišķi vienojoties par pasūtījuma saņemšanu.

6. Reģistrācija un apmaksas kārtība

6.1. Reģistrācija sacensībām pieejama tīmekļvietnē www.taisnais.lv līdz 2020. gada 5. oktobrim.

6.2. Maksājot skaidrā naudā, reģistrēties var sacensību dienā uz vietas.

6.3. Rēķins tiek sagatavots un nosūtīts uz norādīto e-pastu pēc reģistrācijas tīmekļvietnē www.taisnais.lv.

6.4. Samaksa veicama ar pārskaitījumu. Rēķins jāapmaksā 1 (viena) mēneša laikā no izrakstīšanas datuma.

6.5. Maksājuma uzdevumā norāda rēķina numuru.

6.6. Dalībnieki izvēlētai distancei tiek reģistrēti tikai pēc maksājuma saņemšanas.

6.7. Ja dalības maksa nav pārskaitīta divas dienas pirms sacensībām, sacensību dienā jāmaksā pilna summa.

6.8. Distances maiņa tiek veikta vienam dalībniekam tikai vienu reizi, un tas notiek bez maksas. Mainot īsāku distanci pret garāku, dalības maksas starpība jāpiemaksā, saņemot numuru, sacensību dienā. Mainot garāku distanci pret īsāku, dalības maksas starpība netiek atmaksāta.

6.0. Dalības maksa atkarībā no distances un reģistrēšanās perioda.

 6.10. Rekvizīti:

Biedrība „Taisnais”

Kabiles iela 6, Rīga, LV-1058

Reģistrācijas numurs: 40008280805

Konts SEB banka: LV09UNLA0055000870900

6.11. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

7. Numuru izsniegšana

7.1. Numuru izsniegšana sākas sacensību dienā divas stundas pirms starta un beidzas pusstundu pirms starta.

7.2. Numuru izsniegšana sacensībām notiek reģistrācijas punktā - STARTA dzelzceļa stacijās (Saurieši, Suntaži un Taurupe). 

7.3. Starta numuru nedrīkst nodot citai personai.

8. Informācija par sacensību norisi

8.1. Informācija par sacensību norisi, distances sarežģītības pakāpi un starta laikiem pieejama sacensību mājaslapā.

8.2. Dalībniekiem tiek nodrošināta distance, dalībnieka numurs, laika fiksēšana, mantu glabātuve starta/finiša zonā, ūdens un atspirdzinājumi, uzkodas un ēdināšana finišā, finišētāja medaļa, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, kā arī trases infrastruktūras iekārtošana un norises nodrošināšana, mūzika, mantu nogādāšanu no starta uz finišu,  balvas no sacensību organizētājiem, rezultātu publicēšana, un citu atbilstošu pakalpojumu sniegšana.

8.3. Dalībnieki aicināti paši nodrošināties ar visu, kas nepieciešams distancē.

9. Transports

9.1. Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku automašīnu novietošanu Sauriešos, Suntažos, Taurupē un Ērgļos.

9.2. Dalībniekus, kuri automašīnas būs atstājuši Sauriešos, Suntažos vai Taurupē atpakaļ uz starta vietu pēc finiša aizvedīs organizatoru transports par noteiktu samaksu un pēc noteikta grafika.

9.3. Dalībniekiem pirms starta, uzrādot savu dalībnieka numuru, būs iespējams nodot mantu glabātuvē savas mantas, kuras tiks nogādātas Ērgļos.

10. Publicitāte un privātums

10.1. Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.

10.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

10.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.

10.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

10.5. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

11. Apbalvošana

11.1. Katras konkrētās distances apbalvošanas ceremonijas notiek, līdzko tiesneši ir apkopojuši rezultātu. Aptuvenais gaidīšanas laiks – vienai stunda.

11.2. Finišējušajiem dalībniekiem finišā tiek pasniegta medaļa.

11.3. Pirmie trīs vietu ieguvēji 84km, 42km un 21km skriešanas distancēs tiek apbalvoti, vērtējot atsevišķi pa dzimumiem.

11.4. Pirmie trīs vietu ieguvēji 84km, 42km un 21km nūjošanas distancēs tiek apbalvoti, vērtējot atsevišķi pa dzimumiem.

11. 5. Apbalvošana notiek Ērgļos 10. oktobrī.

12. Veselība un drošība

12.1. Ikviens dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina to, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

12.2. Ikviens dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina to, ka ievēros sacensību Nolikumu.

12.3. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām veselības problēmām vai traumām sacensību laikā.

12.4. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam vai citai vietai ārpus distances.

12.5. Veselības vai drošības problēmu gadījumā jāsazinās ar sacensību organizatoriem pa tālruņa numuru, kurš norādīts uz starta numura.

12.6. Sacensību organizatori rekomendē ikvienam sacensību dalībniekam konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.

12.7. Sacensību organizatori rekomendē uzsākt treniņus savlaicīgi un izturēties atbildīgi par savu sagatavotību veikt izvēlēto distanci.

12.8. Sacensību dalībniekus sacensību laikā distancē atļauts pavadīt līdzjutējiem, kuri var iet, nūjot vai braukt ar velosipēdiem, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem.

12.9. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz sacensībām ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, sacensību tiesnešiem ir tiesības aizliegt dalībniekiem turpināt dalību pasākumā.

12.10. Drošības nolūkos sacensību laikā aizliegts izmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.

12.11. Sacensību dalībniekiem ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi vietās, kur distanci šķērso autoceļi.

12.12. Organizatori aicina sacensību dalībniekus būt uzmanīgiem, jo sacensību laikā distancē var atrasties citi cilvēki un transporta līdzekļi.

12.13. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas distanču veikšanas noteiktajā limitā.

13. Obligātais ekipējums visiem sacensību dalībniekiem

13.1. Pieres lukturis vai rokā turams lukturis ar rezerves baterijām (izņemot maratona un pusmaratona dalībniekiem).

13.2. Uzlādēts mobilais tālrunis.

13.3. Folijas sega/pārklājs.

13.4. Dzeršanas krūzīte.

13.5. Vismaz 0,75 l šķidrums starta brīdī (ūdens, sporta dzēriens u.c.)

13.6. Obligātais ekipējums jāsaglabā līdz finišam, un trases tiesnešiem ir tiesības veikt obligātā ekipējuma pārbaudi.

14. Diskvalifikācija

14.1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un sacensību Nolikuma prasības.

14.2. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja ir skaidri redzams, ka viņš nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.

15. Protesti

15.1. Pretenzijas tiek pieņemtas, ja sacensību organizatoriem tiek iemaksāti 30 euro. Ja pretenzija apstiprinās, iemaksātā nauda tiek atmaksāta pretenzijas iesniedzējam.

15.2. Pretenzijas izskata tiesnešu kolēģija.

16. Rūpes par dabu

16.1. Organizatori aicina būt atbildīgiem pret dabu, un iepakojumus un citus atkritumus izmest īpaši paredzētos maisos sacensību starta, dzirdināšanas, un finiša vietās.

17. Labdarība

17.1. Pieci centi no ikviena dalībnieka noskrietā vai noietā kilometra tiek ziedoti labdarībai.

18. Dažādi

18.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību Nolikumā līdz 2020. gada 7. oktobrim.

18.2. Organizatori nav atbildīgi par Nolikuma nezināšanu.