Dubultais maratons „Taisnais 2018”. Sacensību Nolikums


1. Uzdevumi

1. 1. Popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

1. 2. Palīdzēt iepazīt Latvijas skaistās vietas un draudzīgākos cilvēkus.

1. 3. Noteikt Latvijā izturīgākos garo distanču skrējējus.

 2. Sacensību laiks, vieta, distances

2. 1. “Taisnais 2018" (turpmāk – sacensības) notiks 2018. gada 3. un 4.  novembrī.

2. 2. Sacensības notiks divās distancēs:

 2. 2. 1. Dubultais maratons (84,4 km):

starts – Saurieši. Dzelzceļa stacija “Saurieši”, 3. novembrī pulksten 10:00

finišs – Dzelzceļa stacija “Ērgļi”, līdz 4. novembra pulksten 10:00

2. 2. 3. Maratons Saurieši – Suntaži (42,195 km):

starts – Saurieši. Dzelzceļa stacija „Saurieši”, 3. novembrī pulksten 10:00

finišs ­– Suntaži. Dzelzceļa stacija „Suntaži”, līdz 3. novembra pulksten 18:00

 3. Distance

3. 1. Sacensību distance jāveic skriešus, ejot vai nūjojot.

3. 2. Līdzjutējiem atļauts pavadīt sacensību dalībniekus kājām vai ar velosipēdu, netraucējot citus.

3. 3. Līdzjutējiem aizliegts palīdzēt sacensību dalībniekiem pārvietoties pa distanci.

3. 4. Distance ir labi redzama. Distance ved pa bijušās dzelzceļa līnijas Saurieši – Ērgļi uzbērumu. Krustojumos distance ir marķēta.

 4. Organizatori

4. 1. Sacensības organizē Biedrība “Taisnais”.

 5. Dalībnieki

5. 1. Sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri starta dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

5. 2. Dalībnieki, jaunāki par 18 gadiem, sacensībās var piedalīties tikai kopā ar saviem vecākiem.

 6. Reģistrācija un dalības maksa

6. 1. Reģistrācija sacensībām pieejama tīmekļvietnē www.taisnais.lv līdz 2018. gada 1. novembrim.

6. 2. Par paaugstinātu maksu, maksājot skaidrā naudā, reģistrēties var sacensību dienā uz vietas.

6. 3. Rēķins tiek sagatavots un nosūtīts uz norādīto e-pastu pēc reģistrācijas tīmekļvietnē www.taisnais.lv Samaksa veicama ar pārskaitījumu. Rēķins jāapmaksā trīs dienas līdz sacensībām.

6. 4. Maksājuma uzdevumā norāda rēķina numuru.

6. 5. Dalībnieki izvēlētai distancei tiek reģistrēti tikai pēc maksājuma saņemšanas.

6. 6. Ja dalības maksa nav pārskaitīta divas dienas pirms sacensībām, sacensību dienā jāmaksā pilna summa.

6. 7. Distances maiņa tiek veikta vienam dalībniekam tikai vienu reizi, un tas notiek bez maksas. Mainot īsāku distanci pret garāku, dalības maksas starpība jāpiemaksā, saņemot numuru, sacensību dienā. Mainot garāku distanci pret īsāku, dalības maksas starpība netiek atmaksāta.

6. 8. Dalības maksa atkarībā no distances:

Samaksas periods

Dalības maksa (eiro)

Dubultais maratons

Maratons

Līdz 1.11.2018.

60

40

Uz vietas (3.11.2018.)

80

60

 6. 9. Rekvizīti:

Biedrība „Taisnais”

Kabiles iela 6, Rīga, LV-1058

Reģistrācijas numurs: 40008280805

Konts SEB banka: LV09UNLA0055000870900

6. 10. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

7. Numuru izsniegšana

7. 1. Numuru izsniegšana sākas sacensību dienā divas stundas pirms starta un beidzas pusstundu pirms starta.

7. 2. Numuru izsniegšana sacensībām notiek bijušajā Sauriešu dzelzceļa stacijā. 

8. Informācija par sacensību norisi

8. 1. Informācija par sacensību norisi, distances sarežģītības pakāpi un starta laikiem pieejama sacensību mājaslapā.

8. 2. Dalībniekiem tiek nodrošināta distance, dalībnieka numurs, T-krekls, laika fiksēšana, atspirdzinājumu un dzirdināšana trīs līdz piecos punktos distancē Saurieši – Suntaži - Ērgļi, finišā silta zupa vai putra, piemiņas medaļa  ikvienam finišējušajam.

8. 3. Dalībnieki aicināti paši nodrošināties ar visu, kas nepieciešams distancē.

 9. Transports

9. 1. Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku automašīnu novietošanu Sauriešos, Suntažos un Ērgļos.

9. 2. Dalībniekus, kuri automašīnas būs atstājuši Sauriešos, atpakaļ uz starta vietu pēc finiša aizvedīs organizatoru autobuss pēc noteikta grafika.

9. 3. Dalībniekiem pirms starta, uzrādot savu dalībnieka numuru, būs iespējams nodot mantu glabātuvē savas mantas, kuras tiks nogādātas Suntažos vai Ērgļos.

 10. Publicitāte un privātums

10. 1. Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.

10. 2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

10. 3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.

10. 4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

11. Apbalvošana

11. 1. Pirmo trīs vietu ieguvēji dubultā maratona Saurieši – Ērgļi sieviešu un vīriešu grupās saņem atbalstītāju un organizatoru balvas.

11. 2. Pirmo trīs vietu ieguvēji maratona Saurieši – Suntaži sieviešu un vīriešu grupās saņem atbalstītāju un organizatoru balvas.

11. 3. Ikviens finišētājs saņem piemiņas medaļu.

11. 4. Ikviens dalībnieks saņem T- kreklu.

11. 5. Apbalvošana notiek Suntažos 3. novembrī pulksten 14:00; un Ērgļos 3. novembrī pulksten 19.00.

 12. Veselība un drošība

12. 1. Ikviens dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina to, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

12. 2. Ikviens dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina to, ka ievēros sacensību Nolikumu.

12. 3. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām veselības problēmām vai traumām sacensību laikā.

12. 4. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam vai citai vietai ārpus distances.

12. 5. Veselības vai drošības problēmu gadījumā jāsazinās ar sacensību organizatoriem pa tālruņa numuru, kurš norādīts uz starta numura.

12. 6. Sacensību organizatori rekomendē ikvienam sacensību dalībniekam konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.

12. 7. Sacensību organizatori rekomendē uzsākt treniņus savlaicīgi un izturēties atbildīgi par savu sagatavotību veikt izvēlēto distanci.

12. 8. Sacensību dalībniekus sacensību laikā distancē atļauts pavadīt līdzjutējiem, kuri var iet, nūjot vai braukt ar velosipēdiem, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem.

12. 9. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz sacensībām ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, sacensību tiesnešiem ir tiesības aizliegt dalībniekiem turpināt dalību pasākumā.

12. 10. Drošības nolūkos sacensību laikā aizliegts izmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.

12. 11. Sacensību dalībniekiem ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi vietās, kur distanci šķērso autoceļi.

12. 12. Organizatori aicina sacensību dalībniekus būt uzmanīgiem, jo sacensību laikā distancē var atrasties citi cilvēki un transporta līdzekļi.

 13. Obligātais ekipējums visiem sacensību dalībniekiem

13. 1. Pieres lukturis vai rokā turams lukturis ar rezerves baterijām (izņemot maratona Saurieši - Suntaži dalībniekiem).

13. 2. Uzlādēts mobilais tālrunis.

13. 3. Folijas sega/pārklājs.

13. 4. Dzeršanas krūzīte.

13.5. Vismaz 0,75 l šķidrums starta brīdī (ūdens, sporta dzēriens u.c.)

13. 6. Obligātais ekipējums jāsaglabā līdz finišam, un trases tiesnešiem ir tiesības veikt obligātā ekipējuma pārbaudi.

 14. Diskvalifikācija

14. 1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un sacensību Nolikuma prasības.

14. 2. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja ir skaidri redzams, ka viņš nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.

 15. Protesti

15. 1. Pretenzijas tiek pieņemtas, ja sacensību organizatoriem tiek iemaksāti 30 euro. Ja pretenzija apstiprinās, iemaksātā nauda tiek atmaksāta pretenzijas iesniedzējam.

15.2. Pretenzijas izskata tiesnešu kolēģija.

 16. Rūpes par dabu

16. 1. Organizatori aicina būt atbildīgiem pret dabu, un iepakojumus un citus atkritumus izmest īpaši paredzētos maisos sacensību starta, dzirdināšanas, un finiša vietās.

 17. Labdarība

17. 1. Pieci centi no ikviena dalībnieka noskrietā kilometra tiek ziedoti ziedot.lv akcijai „Dāvana jaundzimušajiem”.

 18. Dažādi

18. 1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību Nolikumā līdz 2018. gada 2.novembrim.

18. 2. Organizatori nav atbildīgi par Nolikuma nezināšanu.

0
 .