Dubultmaratons ā€žTaisnais 2020ā€

Sacensību Nolikums

1. Uzdevumi

1.1. Popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

1.2. Palīdzēt iepazīt Latvijas skaistās vietas un draudzīgākos cilvēkus.

1.3. Noteikt Latvijā izturīgākos garo distanču skrējējus un nūjotājus.

2. Organizators

2.1. SacensÄ«bas organizē biedrÄ«ba ā€žTaisnaisā€.

3. Sacensību laiks, vieta, distances

3.1. ā€œTaisnais 2020" (turpmāk ā€“ sacensÄ«bas) notiks 2020. gada 10. oktobrÄ«.

3.2. Distance ved pa bijuŔās dzelzceļa lÄ«nijas SaurieÅ”i ā€“ Ērgļi uzbērumu. Krustojumos distance ir marķēta. Distance ir labi redzama.

3.3. Distances var veikt skrienot, nūjojot vai vienkārŔi pastaigājoties, izbaudot skaistos skatus apkārt.

3.4. Sacensības notiks četrās distancēs:

3.4.1. Dubultmaratons SaurieÅ”i ā€“ Ērgļi (84,4 km):

starts ā€“ SaurieÅ”i. Dzelzceļa stacija ā€œSaurieÅ”iā€, 10. oktobrÄ« pulksten 6:00

finiÅ”s (skrējējiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 24:00

finiÅ”s (nÅ«jotājiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 24:00

3.4.3. Maratons Suntaži - Ä’rgļi (42,195 km):

starts ā€“ SaurieÅ”os. Dzelzceļa stacija ā€žSaurieÅ”iā€, 10. oktobrÄ« pulksten 10:00

finiÅ”s (skrējējiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 18:00

finiÅ”s (nÅ«jotājiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 20:00

3.4.3. Maratons x2 SaurieÅ”i - Suntaži ā€“ Ērgļi (42,195 km):

starts I ā€“ SaurieÅ”i. Dzelzceļa stacija ā€œSaurieÅ”iā€, 10. oktobrÄ« pulksten 6:00

starts II ā€“ Suntažos. Dzelzceļa stacija ā€žSuntažiā€, 10. oktobrÄ« pulksten 10:00

finiÅ”s (skrējējiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 24:00

finiÅ”s (nÅ«jotājiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 24:00

3.4.4. Pusmaratons Taurupe ā€“ Ērgļi (21,0975 km):

starts ā€“ Taurupe. Dzelzceļa stacija ā€žÄ’rgļiā€, 10. oktobrÄ« pulksten 12:00

finiÅ”s (skrējējiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 18:00

finiÅ”s (nÅ«jotājiem) ā€“ Dzelzceļa stacija ā€œÄ’rgļiā€, lÄ«dz 10. oktobra pulksten 20:00

3.5. Līdzjutējiem atļauts pavadīt sacensību dalībniekus kājām vai ar velosipēdu, netraucējot citus.

3.6. Līdzjutējiem aizliegts palīdzēt sacensību dalībniekiem pārvietoties pa distanci.

3.7. Trases shēma apskatāma mājas lapā www.taisnais.lv

4. Dalībnieki

4.1. Sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri starta dienā ir sasnieguŔi 18 gadu vecumu.

4.2. Dalībnieki, jaunāki par 18 gadiem, sacensībās var piedalīties tikai kopā ar saviem vecākiem.

5. Dalības maksa

5.1. Dalības maksa dubultmaratona, maratona un pusmaratona distancei mainās atkarībā no pieteikŔanās laika:

 lÄ«dz 
31.01.2020.     
   
01.02.2020. ā€“ 
30.06.2020.
01.07.2020. ā€“ 
30.09.2020.
01.10.2020. ā€“ 
12.10.2020
Dubultmaratons SaurieÅ”i ā€“ Ērgļi (84,4 km)  40.00EUR  45.00EUR  50.00EUR  55.00EUR
Maratons  Suntaži ā€“ Ērgļi (42,195 km)
  25.00EUR  30.00EUR  35.00EUR  40.00EUR
Pusmaratons Taurupe ā€“ Ērgļi (21,0975 km)     15.00EUR  20.00EUR  25.00EUR  30.00EUR
Maratons x2 SaurieÅ”i - Suntaži ā€“ Ērgļi (42,195 km) 40.00EUR
   45.00EUR50.00EUR  55.00EUR


5.2. DalÄ«bniekus, kuri automaŔīnas bÅ«s atstājuÅ”i SaurieÅ”os, Suntažos vai Taurupē atpakaļ uz starta vietu pēc finiÅ”a aizvedÄ«s organizatoru transports.

5.2.1. Maksa par transportu:

Ērgļi ā€“ Taurupe   5.00EUR
Ērgļi ā€“ Suntaži10.00EUR   
Ērgļi - SaurieÅ”i15.00EUR 

5.2.2. Transporta noteikts laika grafiks tiks publicēts 3 (trīs) dienas pirms sacensībām.

5.3. ā€žTaisnaisā€ skrieÅ”anas kreklus iespējams pasÅ«tÄ«t lÄ«dz 2020. gada 10. septembrim, krekla cena 20.00EUR. PasÅ«tÄ«jumi, kas veikti pēc noteiktā datuma tiek izgatavoti un saņemti pēc pasākuma norises datuma, atseviŔķi vienojoties par pasÅ«tÄ«juma saņemÅ”anu.

6. Reģistrācija un apmaksas kārtība

6.1. ReÄ£istrācija sacensÄ«bām pieejama tÄ«mekļvietnē www.taisnais.lv lÄ«dz 2020. gada 5. oktobrim.

6.2. Maksājot skaidrā naudā, reģistrēties var sacensību dienā uz vietas.

6.3. Rēķins tiek sagatavots un nosÅ«tÄ«ts uz norādÄ«to e-pastu pēc reÄ£istrācijas tÄ«mekļvietnē www.taisnais.lv.

6.4. Samaksa veicama ar pārskaitÄ«jumu. Rēķins jāapmaksā 1 (viena) mēneÅ”a laikā no izrakstÄ«Å”anas datuma.

6.5. Maksājuma uzdevumā norāda rēķina numuru.

6.6. DalÄ«bnieki izvēlētai distancei tiek reÄ£istrēti tikai pēc maksājuma saņemÅ”anas.

6.7. Ja dalības maksa nav pārskaitīta divas dienas pirms sacensībām, sacensību dienā jāmaksā pilna summa.

6.8. Distances maiņa tiek veikta vienam dalībniekam tikai vienu reizi, un tas notiek bez maksas. Mainot īsāku distanci pret garāku, dalības maksas starpība jāpiemaksā, saņemot numuru, sacensību dienā. Mainot garāku distanci pret īsāku, dalības maksas starpība netiek atmaksāta.

6.0. DalÄ«bas maksa atkarÄ«bā no distances un reÄ£istrÄ“Å”anās perioda.

 6.10. RekvizÄ«ti:

BiedrÄ«ba ā€žTaisnaisā€

Kabiles iela 6, RÄ«ga, LV-1058

Reģistrācijas numurs: 40008280805

Konts SEB banka: LV09UNLA0055000870900

6.11. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

7. Numuru izsniegŔana

7.1. Numuru izsniegŔana sākas sacensību dienā divas stundas pirms starta un beidzas pusstundu pirms starta.

7.2. Numuru izsniegÅ”ana sacensÄ«bām notiek reÄ£istrācijas punktā - STARTA dzelzceļa stacijās (SaurieÅ”i, Suntaži un Taurupe). 

7.3. Starta numuru nedrīkst nodot citai personai.

8. Informācija par sacensību norisi

8.1. Informācija par sacensību norisi, distances sarežģītības pakāpi un starta laikiem pieejama sacensību mājaslapā.

8.2. DalÄ«bniekiem tiek nodroÅ”ināta distance, dalÄ«bnieka numurs, laika fiksÄ“Å”ana, mantu glabātuve starta/finiÅ”a zonā, Å«dens un atspirdzinājumi, uzkodas un ēdināŔana finiŔā, finiŔētāja medaļa, neatliekamās medicÄ«niskās palÄ«dzÄ«bas sniegÅ”ana, kā arÄ« trases infrastruktÅ«ras iekārtoÅ”ana un norises nodroÅ”ināŔana, mÅ«zika, mantu nogādāŔanu no starta uz finiÅ”u,  balvas no sacensÄ«bu organizētājiem, rezultātu publicÄ“Å”ana, un citu atbilstoÅ”u pakalpojumu sniegÅ”ana.

8.3. DalÄ«bnieki aicināti paÅ”i nodroÅ”ināties ar visu, kas nepiecieÅ”ams distancē.

9. Transports

9.1. Organizatori neuzņemas atbildÄ«bu par dalÄ«bnieku automaŔīnu novietoÅ”anu SaurieÅ”os, Suntažos, Taurupē un Ērgļos.

9.2. DalÄ«bniekus, kuri automaŔīnas bÅ«s atstājuÅ”i SaurieÅ”os, Suntažos vai Taurupē atpakaļ uz starta vietu pēc finiÅ”a aizvedÄ«s organizatoru transports par noteiktu samaksu un pēc noteikta grafika.

9.3. Dalībniekiem pirms starta, uzrādot savu dalībnieka numuru, būs iespējams nodot mantu glabātuvē savas mantas, kuras tiks nogādātas Ērgļos.

10. Publicitāte un privātums

10.1. Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.

10.2. Piesakoties sacensÄ«bām, dalÄ«bnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesÄ«bas izmantot sabiedrisko attiecÄ«bu un reklāmas mērÄ·iem sacensÄ«bu laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņoÅ”anas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arÄ« piedāvāt dalÄ«bniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

10.3. Piesakoties sacensÄ«bām, dalÄ«bnieki apliecina, ka neiebilst dalÄ«bnieku saraksta un rezultātu publicÄ“Å”anai sacensÄ«bu mājas lapā.

10.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

10.5. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

11. ApbalvoŔana

11.1. Katras konkrētās distances apbalvoÅ”anas ceremonijas notiek, lÄ«dzko tiesneÅ”i ir apkopojuÅ”i rezultātu. Aptuvenais gaidÄ«Å”anas laiks ā€“ vienai stunda.

11.2. FiniŔējuÅ”ajiem dalÄ«bniekiem finiŔā tiek pasniegta medaļa.

11.3. Pirmie trÄ«s vietu ieguvēji 84km, 42km un 21km skrieÅ”anas distancēs tiek apbalvoti, vērtējot atseviŔķi pa dzimumiem.

11.4. Pirmie trÄ«s vietu ieguvēji 84km, 42km un 21km nÅ«joÅ”anas distancēs tiek apbalvoti, vērtējot atseviŔķi pa dzimumiem.

11. 5. ApbalvoÅ”ana notiek Ērgļos 10. oktobrÄ«.

12. Veselība un droŔība

12.1. Ikviens dalÄ«bnieks, saņemot sacensÄ«bu numuru, ar savu parakstu apliecina to, ka uzņemas pilnu atbildÄ«bu par savas veselÄ«bas atbilstÄ«bu distances veikÅ”anai.

12.2. Ikviens dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina to, ka ievēros sacensību Nolikumu.

12.3. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām veselības problēmām vai traumām sacensību laikā.

12.4. Dalībnieka izstāŔanās gadījumā sacensību organizatori nenodroŔina dalībnieka nokļūŔanu līdz finiŔam vai citai vietai ārpus distances.

12.5. VeselÄ«bas vai droŔības problēmu gadÄ«jumā jāsazinās ar sacensÄ«bu organizatoriem pa tālruņa numuru, kurÅ” norādÄ«ts uz starta numura.

12.6. SacensÄ«bu organizatori rekomendē ikvienam sacensÄ«bu dalÄ«bniekam konsultēties ar savu ārstējoÅ”o ārstu vai Ä£imenes ārstu par savu veselÄ«bas stāvokli attiecÄ«gās distances veikÅ”anai.

12.7. Sacensību organizatori rekomendē uzsākt treniņus savlaicīgi un izturēties atbildīgi par savu sagatavotību veikt izvēlēto distanci.

12.8. Sacensību dalībniekus sacensību laikā distancē atļauts pavadīt līdzjutējiem, kuri var iet, nūjot vai braukt ar velosipēdiem, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem.

12.9. DalÄ«bniekiem un lÄ«dzjutējiem ierodoties uz sacensÄ«bām ar suņiem, obligāti jānodroÅ”ina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, sacensÄ«bu tiesneÅ”iem ir tiesÄ«bas aizliegt dalÄ«bniekiem turpināt dalÄ«bu pasākumā.

12.10. DroŔības nolÅ«kos sacensÄ«bu laikā aizliegts izmantot austiņas mÅ«zikas atskaņoÅ”anai.

12.11. SacensÄ«bu dalÄ«bniekiem ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi vietās, kur distanci Ŕķērso autoceļi.

12.12. Organizatori aicina sacensību dalībniekus būt uzmanīgiem, jo sacensību laikā distancē var atrasties citi cilvēki un transporta līdzekļi.

12.13. SacensÄ«bu organizatori neuzņemas atbildÄ«bu par dalÄ«bniekiem, kuri neiekļaujas distanču veikÅ”anas noteiktajā limitā.

13. Obligātais ekipējums visiem sacensību dalībniekiem

13.1. Pieres lukturis vai rokā turams lukturis ar rezerves baterijām (izņemot maratona un pusmaratona dalībniekiem).

13.2. Uzlādēts mobilais tālrunis.

13.3. Folijas sega/pārklājs.

13.4. DzerŔanas krūzīte.

13.5. Vismaz 0,75 l Ŕķidrums starta brÄ«dÄ« (Å«dens, sporta dzēriens u.c.)

13.6. Obligātais ekipējums jāsaglabā lÄ«dz finiÅ”am, un trases tiesneÅ”iem ir tiesÄ«bas veikt obligātā ekipējuma pārbaudi.

14. Diskvalifikācija

14.1. Organizatoriem ir tiesÄ«bas diskvalificēt dalÄ«bnieku, ja viņŔ neievēro sabiedriskās kārtÄ«bas normas un sacensÄ«bu Nolikuma prasÄ«bas.

14.2. Organizatoriem ir tiesÄ«bas diskvalificēt dalÄ«bnieku, ja ir skaidri redzams, ka viņŔ nav spējÄ«gs turpināt dalÄ«bu sacensÄ«bās.

15. Protesti

15.1. Pretenzijas tiek pieņemtas, ja sacensÄ«bu organizatoriem tiek iemaksāti 30 euro. Ja pretenzija apstiprinās, iemaksātā nauda tiek atmaksāta pretenzijas iesniedzējam.

15.2. Pretenzijas izskata tiesneÅ”u kolēģija.

16. RÅ«pes par dabu

16.1. Organizatori aicina bÅ«t atbildÄ«giem pret dabu, un iepakojumus un citus atkritumus izmest Ä«paÅ”i paredzētos maisos sacensÄ«bu starta, dzirdināŔanas, un finiÅ”a vietās.

17. Labdarība

17.1. Pieci centi no ikviena dalībnieka noskrietā vai noietā kilometra tiek ziedoti labdarībai.

18. Dažādi

18.1. Organizatoriem ir tiesÄ«bas veikt izmaiņas un papildinājumus sacensÄ«bu Nolikumā lÄ«dz 2020. gada 7. oktobrim.

18.2. Organizatori nav atbildīgi par Nolikuma nezināŔanu.

0

 .